DigiTehnik pakub järgnevaid teenuseid:

Arvutite diagnostika

Seadmete riistvaraline ja tarkvaraline hooldus.

Aitame teostada seadmete garantiitoiminguid.

Nõustame kliente töökeskkonna loomisel.

Aitame valida sobivaid seadmeid efektiivseks tööks.

Supportscreen tag